R3:80


(Rubrik:)           Jösze härad      Calculation på Tannerodh
      Wtsäde på båda åhren 4 3/4 tunnor sogiordh.
      Skogh nogh fiskie till nödtorften.
      Humblegårdh till 100 stänger
      Höö på giärdes lindorna till 8 lasz. 
      Höö på en nijronningh till 4 lasz.

      Calculation på Ottebol.
      Wtsäde på båda åhren 10 3/8 tunna godh åker
      Skogh och mulebete till nödtorften.
      Litet fiskie. Humblegårdh till 200
      stänger. Höö på giärdes lindorna till
      4 lasz.
      Hårdwalz engh till 18 lasz.(Karttext till Tannerud:)

Tannerodh.

(Karttext till Ottebol:)

Wlnen Lacus.
Betes hage
Ottebol