R3:81


(Rubrik:)          Ny sochn.      Calculation på Hungalzwijk
      Wtsäde på båda åhren ähr
      13 tunnor godh åker.
      Skogh och mulebete godt. Medel
      måttight godt fiskie.
      Höö på giärdes linderna till
      5 las.
      Dijie och sompt hårdwalz engh
      höö till 16 lasz. 
     

      Calculation på Prästegården
      eller Sttommen
      Wtsäde på båda åhren ähr
      11 5/8 tunna sogiordh elak.
      Skogh och mulebete till nöd-
      torften. Medelmåttigt fiskie.
      Höö på giärdes lindorna 
      4 lasz.
      Hårdwalz enger och på alla
      ängerna finnes höö till
      40 laß.(Karttext till Hungarsvik:)

Hungalzwijk
Bergen Lacus
Till Hungalzwijk deßa enge

(Karttext till Stommen:)

Wlnen Lacus
Prästegården
Torpeställe