R3:82


(Rubrik:)           Jösze härad   Ny sochn      Calculation på Fiskie uijk
      Wtsäde på bada¹ åhren blifuer
      8 3/8 tunnor soghiordh
      Skogh och mulebete till nödh-
      torften. Fiskie i Bergesiön
      Humblegården till 200 stänger
      Höö på giärdes lindorna till
      6 laß. 
      Röö dijie mose och fnuggewalz
      engh till 9 laß.

      Calculation på Biörkenäs
      Wtsäde båda åhren 5 1/2 tunna
      godh leer mylla.
      Skogh och mulebete till nödtorft<e>n.
      Godt fiskie. Humblegårdh till
      250 stänger. Höö i giärden 
      till 3 las. Fnugewalz engh till
     18 lasz.(Karttext:)

Denna engh berg<as> till Biörke näs.
Fiskie wijk
Till Fiskie wyk
Bergen Lacus.
Biorckenäs²
Wlnen Lacus¹ dvs. båda
² dvs. Biörckenäs