R3:83


(Rubrik:)                Gunnarz  Skogz sochen                 
                       

           


   Desze efterskrefne hemman ähro
 
affrijthade och belägne vthj Gunnarz Skogz sochn.
   Nembligen pro anno 164<...>.

  Gunnarß skogz sochn                                     folio     83                
  Sättra                                                             folio     84                  
  Graffååhß                                                       folio     85                       
  Sälebo                                                           folio     86              
  Kätterßrödh och Tullerßrödh                          folio     87  
  Boße byn och Ögerödh                                  folio     88
  Kallerß rödh och Jngerß byn                          folio     89             
  Byn och Lille Åhle bottn                                 folio     90         
  Toobohl och Räxe                                         folio     91                  
  Grätt Wohl och Bärga                                    folio     92                    
  Hierpperödh                                                  folio     93 
  Twarßrödh och Roßrödh                               folio     94                       
  Stoore Åhlebottn och Lille Galßååß               folio     95              
  Store Galßååhß och Ryggestadh                   folio     96  
  Stomnen                                                       folio     97
  Löffnäß Backa och Balßiöbotten                  folio     98             
  Kohlstadh Gränsiön och Klanderödh            folio     99         
  Ahlstan                                                        folio    100                  
  Treskogh                                                     folio    101                    
  Borethan                                                     folio     102