R3:85


(Rubrik:)           Gunnarz skogh sochn.      Calculation på Grafåås
      Wtsäde på båda åhren är
      23 tunnor sand iordh.
      Skogh och mulebete  till nöd-
      torften. Medelmåttight fiske
      Humblegård till 200 stänger.
      Höö på giärdes linderna till
      6 lasz.
      Röö dijie och star walz en-
      gar till 34 laß.(Karttext: )

Grafåås
Kyrke siön.
Norr
Söder
Scala ulnarum