R3:86


(Rubrik:)           Jösze härad      Calculation på Siälebo
      Wtsäde på båda åhren 
      24 3/8 tunna grun leera.
      Skogh och mulebetet litet.
      Elackt fiskie. Höö i
      giärdes lindorna till
      6 lasz. Quarn som
      går hela åhr och dagh
      så och en half sågh.
      [Höö på giärdes lindor-
      na till 6 lasz.]
      Dijie och mosewallz
      enger höö till (Karttext:)

Siäleboo.
Sand moo.
Biälfwen Lacus