R3:87


(Rubrik:)           Gunnarz skog sochn.      Calculation på Kiättezröd
      Wtsäde på båda åhren till
      6 5/8 tunna leer mylla.
      Skogh och mulebete nogh.
      Quarn som går åhr och dagh.
      Humblegårdh till 100 stänger.
      Höö i gärdes lindorna till
      6 lasz.
      Hårdwalz enger till 10 lasz.
     

      Tållerz Rodh. Calculation 
      Wtsäde på båda åhren
      10 Tunnor grun leera.
      Skogh och mulebete till 
      nödtorften. Medelmåttig
      godt fiskie. Humblegårdh
      till 200 stänger.
      Höö på giärdes lindorna 
      10 lasz.
      Hårdwalz och mosewalz
      enger höö till 10 lasz.(Karttext till Kättersrud:)

Kiättez Rodh

(Karttext till Tollersrud:)

Tollerödz kiärnen
Kijrke Siön.
Norr
Söder
Scala ulnarum
Tållerz Rodh.