R3:88-89


(Rubrik:)           Jösze härad   Gunnarz skogh sochn.


      Calculation på Bosebyn
      Wtsäde på båda åhren 16 1/2 tunna leera.
      Skogh och mulebete godt. Litet fiskie
      Höö i giärden till 8 lasz. Hårdwalz
      engh till 34 lasz

      Calculation på Ögerodh
      Wtsäde båda åhren 4 tunnor leer mylla
      Skogh nogh. Litet fiskie. Höö i giär-
      den till 3 lasz.
      Mosewalz enger höö till 9 lasz.

      Calculation på Jngerzbyn
      Wtsäde på båda åhren 14 1/2 tunna leera.
      Skogh och mulebete litet. Godt
      fiskie. Medelmåttigh åker och
      engh.
      Höö på giärdes lindorna 6 laß. 
      Dije mose och fnugge wallz enger
      till 27 lasz.
      Giör och wattnet esomöftest
      skada wppå denne byn.

      Calculation på Cållerodh
      Wtsäde på båda åhren 5 1/2 tunna
      grundh leeriordh.
      Jntet skogh och mulebete
      Litet fiskie. Höö wty giärden
      till 4 lasz. Myrewall ängh
      till 4 lasz.(Karttext till Bosebyn:)

Kyrke Siön.
Bosebyn

(Karttext till Öjerud:)

Till Ögerod
Ögerodh.


(Karttext till Kållerud:)

Kijrke Siön.
Cållerodh.

(Karttext till Ingersbyn:)

Kyrke Siön.
Jngerzbyn