R3:9


(Rubrik:)            Brunskogh sochn.                    
           
       
                                                                                   
  Notarum Explicatio

A    Mölnerödh.¹
       Vthsädhe 2 1/2 tunna
B    Sandh mijlla.
D    Måßewalz änngh ad 4 laß.
       Höö på gierdeß linnderna 4 laß
       Skogh och mulebete nogh.
      
Lithet fijske i skogzkiären
      


  Notarum Explicatio

A    Nääsz
B    Grunn lergiordh.         
       Vthj sädhe 12 tunnor
       Vthj trädhe 3 5/8 tunnor
C    Hård ländh måßewalz ängh
       höö ad 18 laß.
D    Höö på giärdeß linnderna 8 l
       Fånnge skogh och mulebeth 
       lithet.
       Elagt fijske i Fåånn.
       Humble gårdh till 300 stänger.
       
           
(Karttext till Mölnerud:)

Möllnerödh

(Karttext till Mölnerud:)

Skogh och mulebet till Näß.
Nääsh
Fåån.
Scala ulnarum


¹ Hela beskrivningen av Mölnerud är tecknad med rött tusch