R3:90


(Rubrik:)           Jösze härad


      Calculation på Byn
      Wtsädet båda åhren ähr
      10 1/2 tunna leer iordh
      Skogh nogh. Fiskie till
      nödtorften. Höö i giär-
      den 5 lasz. 
      Fnuggewallz enger till
      12 lasz.

      Calculation på Lille
      Ålebotten.
      Wtsäde båda åhren ähr
      7 tunnor leer iordh.
      Skogh och mulebete till
      nödtorften. Medelmåtig
      fiskewatten. Quarm
      som går höst och wår
      Höö i giärden till 10 laß
      Mosewallz engh till 1 1/2 lasz
      


(Karttext till Byn:)

Byn
Kyrke Siön

(Karttext till Lilla Årbotten:)

Lille Ålebotten
Kijrke Siön