R3:91


(Rubrik:)           Gunnarz skogh sochn.      Calculation på Tobol
      Wtsädet båda åhren ähr
      14 1/8 tunna leera grunnd.
      Skogh och mulebete myket
      litet fiskie.
      Humblegård till 160 stänger
      Höö i giärden till 6 lasz. 
      Hårdwalz och mijrewalz engh
      Höö till 40 lasz.

      Calculation på Räxe.
      Wtsädet båda åhren 11 1/8 tunna
      grum leera.
      Skogh och mulebete sampt
      fiskie litet.
      Humblegårdh till 300 stänger
      Höö i giärden till 6 lasz
      Hårdwall och myrewalz engh
      Höö till 17 lasz.
     

(Karttext till Tobol:)

Tobol

(Karttext till Räxed:)

Norr
Bergen La<c>us
Räxe
Söder
Scala.