R3:92


(Rubrik:)           Jösze härad      Calculation på Grät-
      twol.
      Wtsädet båda åhren 
      15 1/8 tunna grun lera
      Skogh och mulebete
      nogh. Medelmåttigh
      fiskie. Humblegård
      till 200 stänger
      Höö i giärden 8 lasz
      Dijiewallz engh höö 
      till 10 lasz.
      Och på torpestället höö
      3 lasz.

      Calculation på Berga
      Wtsäde 7 3/4 tunna leera.
      Skogh och mulebete till
      nödtorften. Medelmåtig
      fiskie. 
      Höö i giärden 7 lasz.
      Mosewallz engh till
      2 lasz.
      Och et torpeställe höö
      till 4 lasz.
      


(Karttext till Gröttvål:)

Torpeställe
Bergen Lacus
Grättwol

(Karttext till Berga:)

Torpeställe till Be<rga>
Berga.
Bergen Lacus