R3:93


(Rubrik:)           Gunnarz skogh sochn.      Calculation på Hierperod
      Wtsäde båda åhren 13 1/4 tunnor
      leer mylla.
      Skogh och mulebete nogh.
      Quarn som går höst och wår.
      Litet fiskie. Humblegård
      till 200 stänger. Höö i
      giärden 6 laß. 
      Starwalz engh till 27 lasz.

      

(Karttext:)

Hierperodh