R3:94


(Rubrik:)           Jösze härad      Tuaz Rodh.
      Wtsäde 6 1/2 tunna lera
      Skogh och mulebete
      nogh. Medelmåttigt
      fiske. Offuer¹ alla  
      engarna starbotten
      höö till 12 Lasz.
      
      Calculation Rosz Rodh
      Wtsädet 6 5/8 tunna san
      och leera.
      Skogh och mulebete 
      till nödtorften. Litet
      fiskie. Quarn som
      går höst och wåår
      Humblegård till 100 stänger
      Höö i giärden till
      6 lasz
      Hårdwall och star-
      wall till 10 lasz
      

(Karttext till Tvärud:)

Tuarz Rodh
Waßbottn
På denna sidan om åån ähr Twarz Rodhz ägor

(Karttext till Russerud:)

Rosz Rodh.
 


¹ dvs. Öffuer