R3:95


(Rubrik:)           Gunnarz skogh sochn.      Calculation på Store
      Åle botten.
      Wtsäde båda åhren ähr
      15 7/8 <tunna> leer iordh
      Skogh och mulebete nogh
      Fiskie watten till nödtorft<e>n
      Humblegårdh till 400 stäng<e>r 
      Quarn som går höst och wår.
      Höö i giärden till 10 lasz.
      Fnuggwalz engh till 24
      lasz.
      
      Calculation på Lille
      Galz åås
      Wtsäde båda åhren 5 3/4 tunna 
      sandh mylla.
      Skogh och mulebete till nöd
      torft. Quarn som går
      höst och wår.
      Mosewallz engh till 8 lasz
      Höö i giärdes lindan 4 lasz
      
      

(Karttext till Stora Årbotten:)

Store Ålebotten
Norr
Kijrke Siön

(Karttext till Lilla Gårdsås:)

Lille Galz åås
Söder
Scala ulnarum