R3:96


(Rubrik:)           Jösze härad      Calculation på Store Galzåås.
      Wtsädet båda åhren 15 3/4 tunnor
      sand mylla.
      Skogh och mulebete till nöd
      torften. Litet fiskie.   
      Quarn som går höst och wår
      Humblegårdh till 300 stäng<e>r
      Höö i giärden 10 lasz.
      Mosewalz engh 22 lasz.
     
      Calculation på Ryggestad.
      Wtsädet 6 1/16 tunna grun lera
      Skogh och mulebete litet.
      Litet fiskie i Bärge siön.
      Höö i giärden till 6 lasz
      Hård walz engh  höö till
      3 lasz.
      
      

(Karttext:)

Store Galzåås

Berga siön.
Ryggestad.