R3:97


(Rubrik:)          Gunnarz skog sochn      Calculation på Stomnen
       w. Gunnerz skogz kyrkia
      Wtsädet 11 1/4 tunna sandmylla
      Skogh och mulebete nogh.
      Fiskie till nödtorften.
      Humblegårdh till 60 stäng<e>r.
      Höö wty giärden 4 lasz.
      Måse och hårdwalz engh till
      15 lasz. På torpe-
      stället 6 lasz
      
      
      
(Karttext:)

Stomnen
Betes hage
Kijrkje Siön
Torpestället