R3:98


(Rubrik:)           Jösze härad      Calculation på Bacha.
      Wtsädet båda åhren ähr
      8 7/8 tunnor sand mylla.
      Skogh och mulebete öfuer
      nogh. Godt fiskie. Quarn
      som går höst och wåår.
      Humblegårdh till 100 stänger.
      Höö i giärden till 7 lasz.
      Mosewalz engh. till 12 lasz.

      Löffnäs ähr än
      oskattlagdh. Crono
      Wtsädet 2 tunnor sandiord
      Fiskie i Löfwen siö.
      Höö till 6 lasz.
     
      Calculation på Bachsiöbottn.
      Wtsädet båda åhren 7 1/4 tunna
      grun leeriordh
      Skogh och mulebete till nöd
      torften. Medelmåttigt fiskie 
      Höö i giärden till 4 lasz.
      Mosewalz engh till 15 lasz.
      
      

(Karttext till Lövnäs:)

Löfnäs
Löfwen.

(Karttext till Backen:)

Bacha
Bergen Lacus

(Karttext till Backsjöbotten:)

Hage
Bachsiöbotten
Bachen Lacus