R3:99


(Rubrik:)          Gunnarz skogh  sochn.      Calculation på Kolsta.
      Wtsäde båda åhren 7 3/4 tunna leera
      Skogh och mulebete nogh. Godt
      fiskie. Humblegård till 150 stänger
      Höö i giärdes lindorna 4 lasz.
      Starrwalz boten höö till 8 lasz.

      Klanderodh. Calculation
      Wtsäde 7 3/4 tunna grund leeriord
      Skogh och mulebet litet. Med-
      elmåttigt fiskie. Höö i giärdes-
       linderna till 9 lasz.
      Starr wallz och mosewallz eng<e>r
      höö till 5 lasz.

      Grän Siön.
      Wtsädet 2 1/4 tunna sand öör.
      Godh skogh och mulebete godt
      fiskie
     
     
      
(Karttext till Kolstan:)

Wppå denna ängh ähr halfpart till Kolsta och ½ till Klande rodh. Höö till 4 lasz.
Norr
Waszbotn Lacus
Kolsta
Söder
Scala ulnarum
Betes hage

(Karttext till Gränsjön:)

Grän siön

(Karttext till Klanderud:)

Klanderod.