R3:Titelblad


          
 
                 
              Geometrisch
afritning och calculation öffwer Jösze häradz
skatte och cronohemmans åker och äng, medh desz rätta quantitet och
qualitet. Efter Hennes Kongliga Maijestätz instruction afmätitt och
calculerat aff.                
                          
            
Håkon Arfwedzson.
 Eftterschrefne sochnar ähre vthi Jösze
 
häradt belägne, nembligen                  
                                                               
                Brunskogh  sochn            folio      1
                Boodha  sochn                folio    33
                Arffuijka  sochn               folio    43
                Elgeåå  sochn                  folio    62
                Ny  sochn                        folio    72
                Gunnars skogh  sochn      folio    83
                Kiöla  sochn                    folio  103
                Eedha  sochn                   folio  127


Karteboken R3 inventerad den 4 januari 1893 sant fullstän-
dig befunnen enligt registret. Alfred Eriksson¹


¹ dessa två rader är skrivna av en senare hand