R4:1


(Rubrik)     Caarlanda sochn

Desze effterskreffwene hemman ähro
affrijtadhe och belägne uthi Caarlanda sochn.
Nämbligen. pro anno 1642.

Wränghebo
folio   2
Östra Böön
folio   3
Knutzbo
folio   3
Gryttom
folio   4
Herredalen
folio   4
Smulemark
folio   5
Kiutterödh1
folio   5
Wänack
folio   6
Håltbyn
folio   7
Möllnneröd
folio   8
Månsseröd
folio   8
Lyssåss
folio   9
Biörkebool
folio  10
Årestadh
folio  11
Heelgebyn2
folio  11
Karlanda
folio  12
Biörn
folio  12
Åmoot
folio  13
Heemnäsz
folio  13
Fagherbooll
folio  14
Knoll
folio  14
Hwijthesten
folio  14
Södherfårss
folio  15
Norgården i Lijdane
folio  15
Södra gården i Lijdane
folio  15
Kåårssbyn
folio  16
Nårfårss
folio  17
Kalnäss
folio  18
Wäster Böön
folio  18
Grönäss
folio  19
Suckan
folio  19
Höögh
folio  19

1Tillskrivit i vänstermarginalen.
2Överskrivit fel.