R4:101


(Rubrik:)   Järnskogz sochn.


      Notarum explicatio

2   Säple ähr ett skattehemman.
M   Uthsäde                              1 3/16 tunnor
N   Uthsäde                              1 13/32 tunnor
O   Uthsäde                              3 5/16 tunnor
P   Uthsäde                               2 21/32 tunnor
Q   Uthsäde                              2 5/32 tunnor
R   Uthsäde                               5 3/32 tunnor
      Höö aff giärden                   6 lass
S   Höö                                     7 lass
T   Höö                                     4 lass
      Skogh och mulbeett till nödhtörfft.

3   Jernskogh ähr kiöpt aff cronan
      till skatte.
4   Jernskogs kiörcka.
V   Uthsäde                               2 1/8 tunnor
W   Uthsäde                              2 1/4 tunnor
X   Uthsäde                               2 3/4 tunnor
      Höö aff giärden                   10 lass
      Skogh och mulbeett litet. Någott fiske
      uthi elffuan.


(Beskrivning till karta sid 100:)
      Notarum explicatio

1    Rämgenge ähr ett skattehemman.
A   Uthsäde                                3 7/8 tunnor
B   Uthsäde                                2 3/4 tunnor
C   Uthsäde                                6 6/8 tunnor
      Detta stycket ähr kiöpt ifrån Fiel till Råmgenghe
D   Uthsäde                                7/8 tunnor
D   Höö                                      2 lass
E   Uthsäde                                3 3/32 tunnor
F   Uthsäde                                2 3/4 tunnor
G   Uthsäde                                5 21/32 tunnor
H   Uthsäde                                1 9/16 tunnor
      Höö  aff giärdess linderna      14 lass
J    Höö aff enghan                      12 lass
K   Höö aff enghan wedh elffuan  16 lass
L   Höö aff ett torpeställe              7 lass
      Qwarn som gåår höst och wåår.
      Skogh och mulbeett gott. Fiske uthi elff-
      uan.

(Karttext:)
Grund leera.
Fnuggee walss engh.
Grund leera.
Leer mylla.
Fnugge walss engh.
Grundh leera.
Grundh leera.
Måsse walss engh.

Lindh.
Grundh lee-ra.
Grundh Leera.
Lind.