R4:104


(Rubrik:)   Nordmarkz häradt.


      Notarum explicatio

6   Stora Koppung ähr ett skattehemman.
K   Uthsäde                             6 5/8 tunnor
L   Uthsäde                             4 1/4 tunnor
M   Uthsäde                            3 9/32 tunnor
N   Uthsäde                             9/32 tunnor
N   Höö aff samma wreett        5 lass
      Höö uthi giärden                14 lass
O   Höö aff een engh                7 lass
P   Höö aff een annan engh       5 lass
Q   Höö aff een nyrödningh       4 lass
      Qwarn som gåår åhr och dagh.
7   Litzla Koppungh  1/3 hemman
R   Uthsäde                              1 5/8 tunnor
S   Uthsäde                              1 3/16 tunnor
T   Uthsäde                              2 3/32 tunnor
U   Uthsäde                              2 3/16 tunnor
      Höö aff giärden                   9 lass
W   Höö aff een engh                3 lass
      Detta hemman haffuer een deel vthi
      een quarn
      Till desse 2 hemman ähr ganska
      ringha skogh och mulbete.
X   Detta torpestellet lyder till Slertegh.
      Uthsäde                              1/2 tunnor
      Höö                                    9 lass


(Karttext:)
Sanck nyrödningh.
Hårdh walss engh.
Hårdh måsse walss engh.
Röö sandh mylla.
Måsse walss lindh.
Skogh backar.
Sågh sandh.
Sand mylla.
Måsse lindh.
Sandh mylla.
Sågh sandh.
Hårdh måsse walss engh.
Lind.
Lind.
Röö mylla.
Leer mylla.
Leer mylla.
Lind.
Leer mylla.
Lindh.
Måsse walss engh.

(Under skalan:)
Scala ulnarum