R4:105


(Rubrik:)   Järnskogz sochn


      Notarum explicatio

8    Norlijdan ähr ett skattehemman.
A   Uthsäde                                   4 23/32 tunnor
B   Uthsäde                                   3 1/2 tunnor
C   Uthsäde                                   3 13/32 tunnor
D   Uthsäde                                   5 tunnor
      Höö aff giärden                        8 lass
E   Höö aff stora enghan                 38 lass
F   Höö                                          7 lass
G   Höö aff engh upå? den andra sijdhan elff-
      uan som kommer Säple, ähr affrijtat
      folio 22,  höö                            19 lass
H   Höö aff ett torpestelle kommer 1/2 parten Nor-
      lijdan, 1/2 Säple                         16 lass
      Qwarn som gåår höst och wår.
      Skogh och mulebeett til nödhtorfft.


(Karttext:)
Hårdwalss engh.
Ny-röd-ningh möcket sanck.
Sanck måsse.
Hårdh måsse walss engh.
Grund lera.
Star engh.
Hårdh måsse walss engh.
Sågh jordh.
Lindh.
Sågh iordh.
Sanck dy-mås-se wals engh.
Leera.
Leer mylla.
Leer mylla.
Lind.