R4:106


(Rubrik:)   Nordmarkz häradt.


      Notarum explicatio

9   Söderlijdan ähr ett skatteheman.
I    Uthsäde                                 4 7/8 tunnor
K  Uthsäde                                 3 9/16 tunnor
L   Uthsäde                                 2 9/32 tunnor
M  Uthsäde                                 2 5/8 tunnor
      Höö aff giärden                      15 lass
N   Höö aff en engh                     4 lass
O   Höö                                      16 lass
P   På den andra sijdan bäcken kommer
      Måsstacka till, höö                 14 lass
Q   På samma sijda bäcken ähr ett näss
      som kommer Säple till, höö     21 lass
      Skogh och mulebeet till nödhtorfft. Litet fiske
      uthi ett skoghzkiärn.
10  Detta torpett kommer Norlijdan till.
R   Uthsäde                                  2 1/2 tunnor
S   Höö                                        7 lass


(Karttext:)
Här möter Norlijda äghor.
Grund2 leera.
Röö mylla.
Hårdh måsse walss engh.
Hård måsse walss engh.
Lindh.
Leer iordh.
Lindh.
Leer mylla.
Leer myl-la.
Leer mylla.
Lind.
Lind.
Lind.
Lind.

Hårdh mås-se walss eng.
Hård måsse walss engh.

_______________
1 Siffran 3 överskriven.
2
Grud ms.