R4:107


(Rubrik:)   Järnskogz sochn


      Notarum explicatio

11  Måstaka ähr ett 1/3 skatteheman.
T   Uthsäde                                1 9/16 tunnor
U   Uthsäde                                7/8 tunnor
W   Uthsäde                               1 3/16 tunnor
X   Uthsäde                                1 5/16 tunnor
Y   Uthsäde                                1 13/16 tunnor
      Allehanda tarffueskogh finss till  detta
      hemman. Mulebeet gott. Fiske uthi
      Nässiön1.
      Höö aff giärden                     4 lass
Z   Höö aff een engh                   5 lass
ZX  Höö                                     4 lass


(Karttext:)
Måsse walss engh.
Måsse walss engh.
Grundh leera.
Grund leera.
Leer mylla.
Dy måsse.
Grund leera.

(Under skalan:)
Scala ulnarum

____________
1Nässion ms.