R4:108


(Rubrik:)   Nordmarkz häradt


      Notarum explicatio.

1    Jälsbyen ähr ett 1/2 skattehemman.
A   Uthsäde                                  7 7/32 tunnor
B   Uthsäde                                  5 3/4 tunnor
C   Uthsäde                                  13/16 tunnor
      Höö aff giärdess linderna         17 lass
      Fiske uthi Wedhonghz siön. Skogh och mul-
      beett till nödhtörfft.

2   Loffzbyen ähr ett 1/3 skattehemman.
D   Uthsäde                                   7 3/4 tunnor
E   Uthsäde                                    9/16 tunnor
      Höö aff giärdess linderna          9 lass
F   Höö                                          10 lass
G   Een måssewalss engh på andra sijdan bäcken
      kommer Råmgänghe till, höö     4 lass
      Een qwarn som gåår höst och wåår.
      Skogh och mulebeet till nödhtorfft.
      Fiske uthi Wedhonghen.


(Karttext:)
Grund leera.
Lind.
Sand myl-la.
Sand mylla.
Sandh mylla.
Lindh.
Wädhonghen lacus.
Lind.
Leer mylla.
Lind.
Grund leera.
Sand mylla.
Leer mylla.
Lindh.
Grund leera.
Leer mylla.
Sand mylla.
Grund leera.
Hårdh måsse walss engh.
Måsse walss engh.
Måsse walss engh.