R4:109


(Rubrik:)   Järnskogz sochn.


      Notarum explicatio.

3   Fiäl ähr ett skattehemman.
H   Uthsäde                                2 1/4 tunnor
I    Uthsäde                                4 3/32 tunnor
K   Uthsäde                                3 3/4 tunnor
L   Uthsäde                                 4 3/8 tunnor
      Höö aff giärden                     14 lass
M   Höö aff een nyrödningh           4 lass
N   Höö aff een annan ryrödningh  6 lass
O   Höö                                        8 lass
      Qwarn som gåår höst och wåår.
      Skogh och mulebeett till nödhtorfft.


(Karttext:)
Måsse walss rödningar.
Måsse walss rödningar.
Lind.
Lindh.
Sand mylla.
Grund leera.
Sand mylla.
Grund leera.
Betess haga.
Här mötter Låssby äghor.
Leer mylla.
Leer mylla.
Måssewalss engh.

(Under skalan:)
Scala ulnarum