R4:112


(Rubrik:)   Nordmarckz häradt.


      Notarum explicatio.

1    Hänghstadh ähr ett skattehemman.
A   Uthsäde                                     2 3/32 tunnor.
B   Uthsäde                                     2 5/8 tunnor.
C   Uthsäde                                     2 1/2 tunnor.
D   Uthsäde                                     2 21/32 tunnor.
      Höö aff giärdess linderna            9 lass.
E   Höö affe1 een engh                     4 lass.
      Een qwarn som gåår åhr och dagh.
      Skogh och mulebeett gott. Gott fiske uthi åth-
      skilliga siögar.
F   Een uthiordh till detta hemman som heetter
     Skäringhlijan.
F   Uthsäde                                     2 3/8 tunnor.
G   Höö                                          14 lass
      Skogh, mulebeett, fiskewatn gott.


(Karttext:)
Lind.
Sand mylla.
Höghesätter lacus.
Lind.
Sand mylla.
Asken lacus.
Lind.
Sand mylla.
Lind.
Sågh iord.

Grund ler-ra.
Måsse walss engh.
Aske lacus.
Flått måsse som slåss.

________________
1Fel för aff ?