R4:114


(Rubrik:)   Nordmarckz häradt.


      Notarum explicatio.
'
3   Sundhzhagan ähr ett 1/3 skattemman.
O   Uthsäde                                   5 15/32 tunnor.
      Höö aff giärdesslinderna           6 lass.
P   Höö aff een nyrödningh             2 lass.
Q   Höö aff een måssewalss engh   3 lass.
      Skogh och mulebeett litet. Fiske uthi Asckesiöen1.

4   Bergerodh ähr ett 1/2 skattehemman.
R   Uthsäde                                    1 27/32 tunnor.
S   Uthsäde                                     1 7/16 tunnor.
T   Uthsäde                                     2 7/32 tunnor.
V   Uthsäde                                    1 tunnor.
      Höö aff giärdesslinderna            7 lass.
W   Höö aff nyrödningen                 2 lass.
      En2 qwarn som gåår åhr och dagh.
      Skogh och mulebeett gott. Fiske uthi Askesiöen.
X   Till detta hemman ähr een uthiordh som heeter
      Bodenäss, höö aff  uthiordhen    5 lass.


(Kartttext:)
Måsse walss engh.
Leer iord.
Ny-röd-ning.
Lind.
Leer iordh.
Sågh iord.
Lind.
Betesshaga.
Ascken lacus.
Leerra.
Lerra.

Ny-röd-ningh.
Grund lerra.
Lind.
Såg leera.
Lind.
Ascken lacus.
Lind.
Betess hagha.
Sågh leera.
Leer mylla.
Lind.
Måssewall.
Ascken lacus.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

________________
1Asckesioen ms.
2Ändrat från Skogh?