R4:115


(Rubrik:)   Skillingemarkz sochn.


      Notarum explicatio.

5   Bön ähr ett skattehemman.
A   Uthsäde                            2 3/8 tunnor.
B   Uthsäde                            2 1/4 tunnor.
C   Uthsäde                            1 29/32 tunnor.
D   Uthsäde                            2 1/4 tunnor.
E   Uthsäde                             1 tunnor.
F   Uthsäde                             1 31/32 tunnor.
      Höö aff giärdesslinderna    18 lass.
G   Ett torpeställe, höö             6 lass.
      Skogh och mulebeett gott. Fiske uthi Asckersiön.
      Een qwarn som gåår nähr flodh ähr.


(Karttext:)
Betess hagha.
Ascken lacus.
Fnugger walss.
Lind.
Lind.
Grundh leera.
Lind.
Leer myl-la.
Be-tess haga.
Sågh iord.
Grundh leera.
Grundh leera.
Sågh iordh.
Grund leera.
Lindh.
Lindh.
Grundh leera.
Leer mylla.
Grund leera.
Lind.
Stenigh lind.


6   Gunnarsrudh ähr ett skattehemman för-
       medhlat för halfft.
H   Uthsäde                                    7 1/2 tunnor.
      Höö aff giärdett                         11 lass.
I    Höö                                           3 lass.
      Skogh och mulebeett gott. Fiske uthi
      Biörcke långhen så wäll som uthi ett
      skoghzkiärn.


(Karttext:)
Nyröd-ningh.
Lind.
Röö dymåsse engh.
Sågh iordh.
Röö myl-la.
Lind.
Måsse walss engh.
Leer mylla.
Leer mylla.