R4:116


(Rubrik:)   Nordmarkz häradt.


      Notarum explicatio.

7   Wijckan ähr ett 1/2 skattehemman.
K   Uthsäde                              17/32 tunnor.
L   Uthsäde                               2 1/2 tunnor.
M   Uthsäde                              2 1/2 tunnor.
N   Uthsäde                              3 1/2 tunnor.
      Höö aff giärdess linderna     8 lass.
O   Höö aff een engh                 8 lass.
P   Höö aff måsse walss engen   6 lass.
      Skogh och mulebeett. Fiske finss till detta
      hemman.


(Karttext:)
Röö mylla.
Odugligh måsse.
Grund leera.
Star walss engh.
Sågh iord.
Biörcken lången lacus.
Grundh leera.
Sand mylla.
Leer myl-la.
Lind.
Lind.
Lind.
Sågh iordh.
Grund leera.
Lind.
Sanck måsse walss engh.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.