R4:117


(Rubrik:)   Skillingemarkz sochn.


      Notarum explicatio.

8   Holmszrudh ähr ett skattehemman.
Q   Uthsäde                                               3 tunnor.
R   Uthsäde                                                2 7/8 tunnor.
S   Uthsäde                                                2 1/32 tunnor.
T   Uthsäde                                                1 1/2 tunnor.
V   Uthsäde                                               2 1/4 tunnor.
W   Uthsäde                                              2 1/4 tunnor.
      Höö uthi giärden                                  10 lass.
X   Höö                                                     2 lass.
Y   Höö                                                     3 lass.
Z   Eeen uthiordh heeter Kiälssrudh1, höö   9 lass.
      Skogh och mulebeett till nödhtorfft. Fiske uthi
      Biörckelången.


(Karttext:)
Biörcke-lången lacus.
Måsse wall.
Stenigh lindh.
Grund leera.
Lind.
Lind.
Grundh leera.
Grundh leera.
Betess hagha.
Ny-rödning.
Lind.
Lindh.
Grundh leera.
Lind.
Sågh leera.
Betess hagha.
Lindh.
Sågh leera.
Måssewallss engh.
Skarp lindh.

___________
1Fel för Kiålssrudh?