R4:119


(Rubrik:)   Skillingemarkz sochn.


      Notarum explicatio.

10  Ollerudh ähr ett 1/2 skattehemman.
H   Uthsäde                               7 1/2 tunnor.
      Höö aff giärden                    8 lass.
I    Höö aff een liten engh           3 lass.
      Skogh och mulebeet till nödhtorfft. Fiske uthi
      Biörckelånghen.
      Eeen liten qwarn som gåår höst och
      wåår.


(Karttext:)
Måsse walss engh.
Biörcke långh lacus.
Leer mylla.
Måsse walss lindh.
Grundh leera.
Leer mylla.
Betess hagha.