R4:120


(Rubrik:)   Nordmarkz häradt.  Skillingemarkz sochn.


      Notarum explicatio.

11  W1 Bodha ähr ett skattehemman.
K   Uthsäde                               1 tunnor.
L   Uthsäde                                7 1/4 tunnor.
M   Uthsäde                               1 3/16 tunnor.
      Höö aff giärdess linderna      12 lass.
N   Uthsäde i een liten wreett      3/4 tunnor.
O   Höö aff een engh                  6 lass.
P   Höö aff een annan engh         3 lass.
Q   Höö aff een nyrödningh         2 lass.
      Skogh, mulebeett gott, sampt fijskie i åthskillighe
      siögar.
      Een liten qwarn som gåår höst och wåår.


(Karttext:)
Måss walss eng.
Sand iord.
Ny-röd-ning.
Biörck långh lacus.
Sågh iord.
Stenigh lind.
Bränne sandh.
Lindh.
Sanck måss walss engh.
Sand mylla.
Lindh.
By siön.
Sand mylla.
Lindh.
Sand mylla.
Lind.
Lind.
Brän-ne sand.
Betess haga.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

_______________
1Förkortat för  Wästra?