R4:121


Efterskreffne byar ähre utij Blommeskogz sochn afmätte.
Anno 1643.   Nembligen.

Rodzbyen1                                                                                                         folio
122
Öbyen
122
Ibidem een ödegårdh
122
Ingebyen
123
Böösslunda, med een utjordh,  ibidem
124
Ekenääs, med een crone utjord, ibidem  
125
Sundzbyen, med några  torpp,  ibidem
126
Närssbyen
127
Torpestelle, ibidem och een eng till Blomskog
127
Blommeskogz Prestegårdh
128
Lijffuerudh
129
Een engh och torpp, ligger till Blomskog
129
Wäster Trättlandh
130
Moen
131
Ibidem, een utjordh
131
Österträttlandh
132
Töressbyle
132
Lille Boda, ibidem een utjordh
133
Blommerna
134
Engebäck
135
Sweekan een utjordh
136
Gilldalen
137
Edh,  noch ibidem een utjord
137
Föllessbyen
138
Ett torpp, ibidem lyder till Sundstabyen
138
Sunstadh by
139
Ibidem een utjordh
139
Wijk
140
Torkilssbyen
141
Biörnewijk
142
Ibidem, ett torpestelle lyder till Engebäch
143
Nääs, ibidem een utjord
144
Breewijk
144
Kiälltegen
145
Sooplanda
145

________________
1Senare blyertsanteckning här ovanför: Lobbyn.