R4:122


(Rubrik:)   Nordmarkz häradt.


      Notarum explicatio.

1    Rodhbyen ähr ett 1/2 skattehemman.
A   Uthsäde                                 5 1/2 tunnor.
B   Höö aff giärdet                       10 lass.
      Skogh och mulebeet litet. Fiske i Blåmsiöen.

2   Öbyen ähr ett skattehemman.
C   Uthsäde                                7 tunnor.
D   Uthsäde                                4 tunnor.
E   Uthsäde                                 3/4 tunnor.
      Höö aff giärden                     24 lass.
      Detta hemman haffuer ett halfft qwarne-
      fall som gåår höst och wåår.
      Skogh och mulebeett till nödhtorfft.

F   Een ödegårdh ligger under Öbyen medh skatt och
      äghor.
      Uthsäde                              1 tunnor.
      Höö                                    4 lass.


(Karttext:)
Blåm lacus.
Sanck måsse.
Leer myl-la.
Lind.
Måsse engh.
Sanck måsse.
Sågh sandh.
Lind.
Lind.
Lind.
Leer mylla.
Sand mylla.
Sand iordh.
Sanck måsse som slåss.
Lind.
Sand mylla.
Sågh sand.
Sanck måsse som slåss.
Suarte kiärn lacus.
Sågh iordh.