R4:124


(Rubrik:)   Nordmarkz häradt.


      Notarum explicatio.

4   Böstundha1 ähr ett skattehemman.
K   Uthsäde                               2 9/16 tunnor.
L   Uthsäde                                5 1/8 tunnor.
      Höö aff giärden                    18 lass.
M   Uthsäde i een wrett              1/4 tunnor.
      Een qwarn som gåår höst och wåår.
      Skogh och mulbeett till nödhtorfft. Fiske i Leelånghen. 

N   Toffwerodh ähr een uthiordh till Bösslundha.   
      Uthsäde                               1 tunnor.
      Höö                                     12 lass.


(Karttext:)
Lindh.
Leer mylla.
Lind.
Leer mylla.
Sågh iordh.
Lind.
Lindh.
Lind.
Lindh.
Leer mylla.
Lindh.
Lind.
Leelångh lacus.
Lind.
Lind.
Betess haghe.

Röö mylla.
Hårdh walss engh.
Sågh iordh.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

_____________
1Fel för  Böslundha?