R4:125


(Rubrik:)   Blommeskogz sochn.


      Notarum explicatio.

5   Eekenäss1 ähr ett skattehemman.
O   Uthsäde                            1 3/8 tunnor.
P   Uthsäde                             2 tunnor.
Q   Uthsäde                            2 tunnor.
R   Uthsäde                             1/2 tunnor.
      Höö aff giärdess linderna   14 lass.
S   Uthsäde i een wrett            5/16 tunnor.
T   Höö                                   4 lass.
      Humblegårdh om               180 stänger.
      Skogh och mulebeett till nödhtorfft. Fiske uthi
      Leelången.

V   Een chrono uthiordh som ligger till Eekenäss medh
      skatt och äghor.
      Uthsäde                            2 1/4 tunnor.
      Höö                                  13 lass.


(Karttext:)
Sand iordh.
Lind.
Sand iord.
Sandh iord.
Lind.
Lind.
Sand iord.
Sand iordh.
Lind.
Lind.
Leelångh lacus.
Betess hagha.
Sand iord2.
Hårdwalss engh.

_____________
1Fel för Eckenäss?
2ior ms.