R4:126


(Rubrik:)   Nordmarkz häradt.


      Notarum explicatio.

6   Sundhzbyen ähr ett skattehemman.
W   Uthsäde                                9 1/4 tunnor.
      Höö aff giärden                      16 lass.
      Een liten qwarn som gåår höst och wåår.
      skogh och mulbeett till nödhtorfft. Fiske uthi
      Leelånghen och Ollerudhz siöen1.
X   Detta ödetorp ligger undher Sundhzbyen mz
      skatt och äghor.
      Uthsäde                                  2 tunnor.
      Höö                                        11 lass.
Y   Detta torp ligger och undher Sundhzbyen.
      Uthsäde                                  1 1/2 tunnor.
      Höö                                        7 lass.
Z   Detta torp ligger och till Sundhzbyen.
      Uthsäde                                   1/4 tunnor.
      Höö                                         5 lass.


(Karttext:)
Ollerodz lacus.
Sandh iordh.
Betess haga.
Leer iordh.
Sanck måsse.
Här möter een odugligh måsse möckit sanck.
Lind.
Grundh leera.
Leer mylla.
Lindh.
Kiärn lacus.
Måsse walss engh.
Sand mylla.
Lind.
Odug-ligh måsse.
Leer mylla.
Lindh.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

__________
1sion ms.