R4:127


(Rubrik:)    Blommeskogz sochn.


      Notarum explicatio.

7   Närsbyen ähr ett skattehemman.
A   Uthsäde                                                 13 5/8 tunnor.
B   Höö aff giärdess linderna och dee andre måss-
      engarna i giärdet                                     23 lass.
      Skogh och mulebeett till nödhtorfft. Och fiske
      elackt.
C   Denna enghan lyder till Blåmskogh höö     4 lass.
D   Detta torpett ligger under Närssbyen        6 lass.
E   Detta torpett Allessbyen ligger till Närssbyen
      medh skatt och äghor.
E   Uthsäde                                                   1 1/4 tunnor.
E   Höö                                                         10 lass.


(Karttext:)
Sanck måsse som slååss.
Måsse som slååss.
Starr walss engh.
Leer mylla.
Leer mylla.
Grund leera.
Lind.
Odugh-ligh måsse.
Sanck måsse som slååss.
Leer mylla.
Grundh leera.
Lind.
Sågh iord.
Lind.
Såg iord.
Blåmskoghz kiärnet lacus.
Hårde walss engh.