R4:128


(Rubrik:)   Nordmarkz häradt.


      Notarum explicatio.

8   Blåmmeskogs Prästeg[r]årdh.
9   Kiörckan.
F   Uthsäde                              2 1/2 tunnor.
G   Uthsäde                              2 1/4 tunnor.
H   Uthsäde                              4 9/16 tunnor.
I    Uthsäde                              3 1/4 tunnor.
K   Uthsäde                              4 1/32 tunnor.
      Höö aff giärdess linderna    14 lass.
L   Höö aff enghen                   8 lass.
     Skogh och mulebeett till nödhtorfft.
      Fijske uthi Blåmskoghz kiärnet och
      Ollerodhz siöen

C   Een engh som kommer Prästegår-
      den till. Och ligger på Närssby
      äghor, höö                         4 lass.


(Karttext:)
Hårde walss engh.
Närs-by ägor på denna sijdan.
Måsse som slåss.
Blåmskogs kiärn lacus.
Lind.
Hård walss engh.
Leer myl-la.
Leer myl-lla.
Lind.
Lindh.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.