R4:129


(Rubrik:)   Blommeskogz sochn.


      Notarum explicatio.

10  Lijfflundh ett torp ligger till Blom-
      meskogh Prästegårdh medh skatt och
      äghor.
M   Uthsäde                                                       19/32 tunnor.
N   Höö                                                             6 lass.
O   Enghen ligger till Blåmmeskogh, höö             18 lass.
P   Ollerod ett torp ligger och till Blåmeskog, höö 4 lass.


(Karttext:)
Lind.
Lind.
Sand myl-la.

Hårde walss engh.
Sanck måsse som slåss.
Måsse som slåss.

Ollerodz lacus.