R4:130


(Rubrik:)   Nordmarkz häradt.


      Notarum explicatio.

11  Wäster Trättlandh ähr ett skattehemman.
Q   Uthsäde                                  12 5/16  
      Höö aff giärdess linderna         21 lass.
R   Höö aff enghan                        7 lass.
      Een qwarn som gåår höst och wår.
      Skogh mulebeett litet.


(Karttext:)
På denna sijdan möter Närsby egor.
Här möter Moo eghor.
Betess hagha.
Sanck måsse walss engh.
Lind.
Lind.
Här möter Öster Trättlandz eghor.
Betess hagha.
Leer mylla.
Leer mylla.
Sanck måsse walss lindh.
Leer myl-la.
Lind.
Lind.
Sanck måsse som slåss.