R4:131


(Rubrik:)   Blommeskogz sochn.


      Notarum explicatio.

12  Moon ähr ett skattehemman.
S   Uthsäde                                               10 3/4 tunnor.
T   Uthsäde                                                1 3/4 tunnor.
      Höö aff giärdesslinderna och måssarna  20 lass.
      Een qwarn som gåår höst och wåår.
      Skogh och mulebeett till nödhtorfft.
      Fiske uthi ett skoghzkiärn.

V   Een uthiordh som heeter Fårssdalen lig-
      ger till Moon medh skatt och äghor.
V   Uthsäde                                            1 1/2 tunnor.
V   Höö                                                  4 lass.


(Karttext:)
Lind.
Lind.
Sand mylla.
Sand mylla.
Betess hagha.
Lindh.
Sand mylla.
Sågh iordh.
Lind.
Sand mylla.
Sanck måsse som slååss.
Röö mylla.
Grund leera.
Sand mylla.
Måsse walss engh.
Röö sand mylla.
Här möter Wester Trättlandhz egor.
Här möter1 Ö Trättlandz egor på denna sijdan.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

_______________
1Härefter överstrukit Moonss.