R4:132


(Rubrik:)   Nordmarkz häradt.


      Notarum explicatio.

13  Öster Trättlandh ähr ett 1/2 skattehemman.
W   Uthsäde                                          3 7/8 tunnor.
X   Uthsäde                                           3 15/32 tunnor.
Y   Uthsäde i een liten wrett                   1/4 tunnor.
      Höö aff giärden                                14 lass.
      Skogh och mulebeett till nödhtorfft.

14  Töresbyl ähr ett chronehemman.
Z   Uthsäde                                           9 2/16 tunnor.
      Höö aff giärdett                               18 lass.
      Skogh och mulebeett elackt. Fiske uthi Törressby kiärnet
      och Blåmsiöen.


(Karttext:)
Här möter Moonss eghor på denna sijdan.
Sanck måsse som slåss.
Lind.
Lind.
Sand mylla.
Sand mylla.
Lind.
Sand mylla.

Kiärn lacus.
Lind.
Lind.
Leer mylla.
Leer myl-la.
Lind.
Lind.
Odug-ligh måsse.
Lind.
Lind.
Leer mylla.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.