R4:133


(Rubrik:)   Blommeskogz sochn.


      Notarum explicatio.

1    L. Bodha ähr ett skattehemman.
A   Uthsäde                                             7 tunnor.
      Höö aff giärdesslinderna                     14? lass.
B   Höö aff een nyrödningh                        2 lass.
      Humblegårdh om                                308 stänger.
2   Een liten qwarn som gåår höst, wåår när
      flodh ähr.
      Skogh och mulebeett till nödhtorfft.
      Fiske uthi Blåmsiöen.

C   Eeen uthiordh heetter Båssen ligger till
      Lille Boda medh skatt och äghor, höö   9 lass.
D   Uthsäde i een liten wreett                      1/2 tunnor.
E   Uthsäde i een annan liten wreett             3/8 tunnor.


(Karttext:)
Blåmen lacus.
Nyröd-ningh.
Kiärn lacus.
Sand mylla.
Grund leera.
Lind.
Lind.
Blåmmen lacus.
Lindh.
Lind.