R4:134


(Rubrik:)   Nordmarkz häradt.


      Notarum explicatio.

3   Blåmmerna ähr ett skattehemman.
F   Uthsäde                                  1 1/4 tunnor.
G   Uthsäde                                  3/32 tunnor.
H   Uthsäde                                  10 1/8 tunnor.
I    Uthsäde                                   3 tunnor.
      Höö aff giärden                       39 lass.
H   Höö aff een måss engh             5 lass.
      Humblegårdh om                     180 stänger.
      Skogh och mulebeett litet. Gott fijske
      uthi Leelånghen och ett kiärn.
      Een qwarn som gåår mäst åhr och
      dagh.
      En 1/2 sågheqwarn till detta hemman.


(Karttext:)
Lind.
Grund leera.
Lind.
Sand mylla.
Lind.
Sand mylla.
Lind.
Betess hagha.
Sand mylla.
Sanck dymåsse engh.
Måsse lind.
Sanck måss engh.
Sand mylla.
Sand myl-la.
Moo backe.
Måsse walss engh.
Lee lång lacus.