R4:135


(Rubrik:)   Blommeskogz sochn.


      Notarum explicatio.

4   Enghebäck ähr ett skattehemman.
L   Uthsäde                                    4 1/4 tunnor.
M   Uthsäde                                   2 1/8 tunnor.
N   Uthsäde                                   3 1/32 tunnor.
O   Uthsäde                                   2 tunnor.
P   Uthsäde i een liten wrett            3/32 tunnor.
      Höö aff giärdesslinderna           14 lass.
Q   Höö aff een måss engh              3 lass.
R   Höö aff een annan måss engh.    3 lass.
      Een liten qwarn som gåår höst och wåår
      när flodh ähr.
      Skogh och mulebeett till nödhtorfft.
      Fijske uthi Öffre och Nedhre Blåmsiöen.

      Een uthiordh Sueckan wedh nampn och lyder
      till Engebäck och ähr affrijtat folio 57.

      Ett litet törp ligger till Engebäck medh
      skatt och äghor och ähr affrijtat folio 142.
      Uthsäde                                        9/32 tunnor.
      Höö                                             5 lass.


(Karttext:)
Sanck måsse.
Måsse walss engh.
Betess hagha.
Grund leera.
Såg iord.
Måsse som slåss.
Leer mylla.
Leer mylla.
Leer mylla.
Bränne sandh.
Grund leera.
Lindh.
Oduge-ligh måsse.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.