R4:136


(Rubrik:)   Nordmarkz häradt.


      Notarum explicatio.

5   Sweckan ähr ett 1/4 skattehemman
      och lyder till Enghebäck.
S   Uthsäde                                   3/8 tunnor.
T   Uthsäde                                   2 1/2 tunnor.
      Höö alss                                  7 lass.
      Skogh och mulebeett litet. Fiske uthi
      Öffre Blåmsiöen.

(Karttext:)
Kiärn lacus.
O-dug-lig måsse.
Grund leera.
Grund leera.
Lind.
Här möter Sunsta by egor.
Sand iord.
Måsse som slåss.
Öffre Blåm-men lacus.
Öffre Blåmmen lacus.